Pestka

Łapię się każdego błękitu.
Wszystko to po prostu pestka, z której kiedyś będzie nowa wiosna.